Privacy Policy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GPDR) is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Privacyverklaring Yourdecoration.nl

Your Decoration BV, gevestigd aan Weegbree 9, 7443HA Nijverdal, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Your Decoration BV | Weegbree 9 | 7443HA Nijverdal | Nederland
Telnr: 0031 85 208 2512

Naam bedrijf: Your Decoration BV
Website: https://www.yourdecoration.nl/
Inschrijfnummer KvK: 73660728
BTW-nummer: NL859618754B01

M. Booyink (bereikbaar via klantenservice@yourdecoration.nl) is de Functionaris Gegevensbescherming van Yourdecoration.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Your Decoration BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Geslacht (alleen verplicht veld bij achteraf betaling), Geboortedatum (alleen verplicht veld bij achteraf betaling), Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Gegevens over uw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@yourdecoration.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yourdecoration.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- 
Yourdecoration.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Voor Marketingdoeleinden
- Algemeen: wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing-doeleinden. In deze paragraaf leggen wij uit hoe we dat doen.
- Kanalen: wij maken gebruik van diverse kanalen zoals e-mail en advertentieruimte op websites en sociale media. Bijvoorbeeld:
– E-mails van YourDecoration met updates en aanbiedingen: u kunt zich aanmelden voor e-mails met updates en aanbiedingen die op uw interesses zijn afgestemd, zoals onze nieuwsbrief. Met uw toestemming sturen wij u ook e-mails bij specifieke gelegenheden, zoals een speciale aanbieding op uw verjaardag of gepersonaliseerde aanbiedingen.
– Rechtstreekse berichten via andere communicatiekanalen: met uw toestemming maken wij gebruik van andere communicatiekanalen om u rechtstreeks berichten te sturen met gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen, zoals via sociale media (zoals Messenger of WhatsApp).
– Tonen van relevante informatie en gepersonaliseerde advertenties op websites en apps: Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u uit te sluiten van advertenties die voor u niet langer relevant zijn.
– Gerichte marketing via sociale-mediaplatformen ('custom audience targeting’): u kunt zich aanmelden om gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen te ontvangen via de sociale-mediaplatformen die u gebruikt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van het Facebook Custom Audience-programma. Met dit programma kunnen we onder meer gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen tonen in uw nieuwsoverzicht op platformen van Facebook, zoals Facebook Messenger en Instagram. Ook kunnen we u met dit programma uitsluiten van advertentiecampagnes op de platformen van Facebook, bijvoorbeeld wanneer u al via e-mail vergelijkbare advertenties of aanbiedingen heeft ontvangen.

We verstrekken uw gepseudonimiseerde (‘gehashte’) e-mailadres aan Facebook zodat Facebook kan controleren of u een Facebook-account heeft. Verder verstrekken wij geen andere gegevens aan Facebook. Omgekeerd verstrekt Facebook uitsluitend geaggregeerde gegevens aan ons over de effectiviteit van een advertentiecampagne. Deze gegevens zijn niet direct tot u herleidbaar. Op deze manier zetten we ons naar beste vermogen in om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

Wij kunnen deelnemen aan vergelijkbare programma's van andere sociale-medianetwerken, zoals Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat.

Als u niet langer wilt deelnemen aan de programma’s die we gebruiken voor gerichte marketing via sociale media (‘custom audience targeting’), dan kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar klantenservice@yourdecoration.nl. Gebruik daarbij het e-mailadres waarvoor u de toestemming wilt intrekken.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Yourdecoration.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yourdecoration.nl) tussen zit. Yourdecoration.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Shopify (webshop), Mailchimp (e-mailmarketing).

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yourdecoration.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Ten behoeve van het verwerken van de overeenkomst of via de aanmaak van een persoonlijk account verworven persoonsgegevens: tot maximaal 2 jaar na de laatste accountactiviteit/bestelling.
- V
ia het nieuwsbrief-inschrijfformulier verzamelde e-mailadressen: tot uitschrijving uit de maillijst door Yourdecoration.nl of uzelf. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Yourdecoration.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yourdecoration.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yourdecoration.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yourdecoration.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@yourdecoration.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yourdecoration.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yourdecoration.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@yourdecoration.nl.

10. E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief (Trusted Shops)
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.